Mediamentorerna_logo

Tre:Sexan

Under tre intensiva dagar jobbar vi med sex praktiska ledarverktyg, antingen skapade för eller helt anpassade till medias eller kommunikationsbranschens villkor. Vi utgår alltid från ditt verkliga nuläge och dina egna konkreta exempel, vilket gör att nya kunskaper snabbt kan omsättas i praktisk handling. Vi tar också upp den digitala förflyttningen i utbildningen, och berör vilka nya krav den nu ställer på dig som chef och arbetsledare.

För varaktig förändring och hållbart resultat jobbar vi sedan under sex månader med handledning där vi håller i, repeterar, fördjupar och utbyter kunskap i grupp under handledning av våra mest erfarna processledare.

Utbildningen ger:
- Ledare som arbetar utifrån ett situationsanpassat ledarskap
- Ledare som fördelar ansvar genom coachning
- Ledare som kan genomföra gränssättande och korrigerande samtal
- Ledare som kan hantera den digitala förflyttningen och skapa förståelse och skifte av mindset.
- Ledare som kan använda kunskaper om Förändringens Fyra Rum®
- Ledare som kan leda bättre möten
- Ledare som kan utvärdera och återkoppla på resultat

Målgrupp: Arbetsledare & chefer
Omfattning: 2+1 dag i utbildning, handledningsgrupp 6 mån efter sista utbildningsdag

Lokal: Anders Reimers väg 18, Reimersholme, Stockolm
Pris: 24 900 exklusive moms. I kurspaktet ingår sex månaders handledning (rekommenderas för bästa effekt, kan väljas bort. Kontakta oss.)


Anmälan här