Mediamentorerna_logo

Utvärdering & Återkoppling

Återkoppling är kärnan i all utveckling. Utan återkoppling och utvärdering så utvecklas ingenting. Det spelar ingen roll hur många handlingsplaner vi skriver eller hur bra mål vi sätter upp – om vi inte också stämmer av längs vägen hur det går att jobba med dem. Det är först då vi förstår dem.
Hela vår kontext idag kräver utvärdering. Vi lever i ständig förändring och vi får hela tiden nya svar att navigera efter. Om vi inte återkopplar och utvärderar det vi gör, så sjunker energin och uppriktigheten i
mötet mellan människor i en arbetsgrupp. Kreativitet minskar. Människor törs inte göra misstag och kan därmed inte heller lyckas bättre. Vi kan då inte mäta framgången.
För oss i Mediamentorerna ligger återkoppling och utvärdering till grund för allt utvecklingsarbete vi gör. Så viktigt är det. De flesta förändringsprocesser avstannar faktiskt i samband med att budskapet om det nya trumpetats ut i organisationen. Budskapet i sig gör inte jobbet. Det görs i återkopplingen.