Mediamentorerna_logo

Systemperspektiv

I journalistiken är det konflikterna som engagerar oss. Vi söker upp, lyfter fram och benar ut. Men stora utmaningar och svåra interna dilemman i våra mediehus – med vilken nyfikenhet och metod hanterar vi dem?
Genom ökad insikt och förståelse för mot vilken bakgrund olika delar i systemet agerar, kan organisationen mer medvetet välja sin utveckling.
Förändring och utveckling i ett ”system” sker när interaktioner och relationer mellan grupper och människor i systemet förändras. Vad skulle t ex behöva förändras mellan chefer och medarbetarna för att utveckling ska ske? Mellan redaktionen och marknadsavdelningen?
Framgången i ett ”system” avgörs helt enkelt av hur väl delarna i systemet lyckas samverka i nuet kring en gemensam idé om framtiden.