Mediamentorerna_logo

SÅ LYCKAS DU FÖRÄNDRA

Organisationer består av människor. Och människor är komplexa varelser.

Vår erfarenhet är entydig: det är inte när man sätter målen eller tar ut riktningen man lyckas, det är när människorna i organisationen ska utvärdera vart den är på väg, som den ger sig själv en möjlighet att lyckas.

Organisationen behöver bygga fungerande system för feedback och utvärdering. Det är bara när när människorna i systemet ändrar arbetssätt eller beteende, som företaget eller organisationen ändrar riktning. Det är när relationerna utvecklas, som det händer.

Allt vi i Mediamentorerna gör präglas av denna vetskap.