Mediamentorerna_logo

ORGANISATIONSUTVECKLING

Kärt barn har många namn. Ofta menar vi olika. Men vi kan vara överens om att den transformation samhället genomgår är driven av internet och de digitala möjligheterna, men handlar i slutänden hela tiden om behov, beteenden och förståelse för hur människor fungerar. Med de krav som förändringen nu för med sig, kommer behovet att också organisationer internt möter upp och förändrar sig radikalt. Vi behöver förstå att komplexiteten därute gör att vi måste jobba på andra sätt. Mer kollaborativt. Mer agilt. Snabbare. Mer i dialog.
Vi behöver utveckla våra relationer och beteenden.
Vi behöver förstå den nya logiken - och följa den internt.

Det  driver oss.

Mediamentorernas förändringsfilosofi i animerad form

MM:s nyckelbegrepP

Relationell utveckling är verksamhetsutveckling

Så vi lever i en digital värld. Den utvecklingen handlar inte egentligen om teknik. Internet kom, revolutionerade och förändrade oss. Förändrade våra beteeden och relationer. All dialog, all kommunikation, allt medskapande, alla de många relationer och kontaktytor som man idag måste jobba med mot sina användare och kunder, behöver också fungera på ett mer välutvecklat sätt internt. Allt hänger idag på relation och dialog. Utan fungerande dialog med marknaden, ingen affär. Utan fungerande intern dialog, ingen verksamhetsutveckling. Lätt som en plätt. Eller? Låt oss kika ihop med er på hur ni bäst hanterar era relationer, värderingar och bygger en effektiv och framgångsrik kultur. 

feedback är en förändringsdrivare

För att komma framåt spelar det ärligt talat ingen roll hur många handlingsplaner ni skriver eller hur många mål ni sätter upp. Ingenting förändras ändå förrän ni börjar följa upp, AB-testa och mäta på något sätt. För det behöver ni veta hur.

Allt är process

En gång i tiden var allt projekt. Nu finns knappt en början eller ett slut. Allt rör sig i en konstant pågående process. Det här är jobbigt för en del medan andra älskar det. Hur har ni det? Vi vet att instruktioner eller policies skrivna på papper har liten eller ingen effekt på behov av beteendeförändringar. Tillsammans kan vi hitta de bästa
sätten för er.

 

MM:S inspiratörer

John P Kotter

Världsberömd förändringsforskare bakom den 8-stegs-metodik som är en av hörnpelarna i MM:s förändringsprogram. Kotter är professor vid Harvard Business School. I hans modell betonas behovet av att skapa en känsla av angelägenhet kring ”Den Stora Möjligheten”

Simon Elvnäs

Forskare på KTH som lärt oss mycket om hur svårt det är att ändra beteende, både individuellt och i organisationer. Hans forskning visar att arbetsledare generellt prioriterar fel områden jämfört med vad medarbetarna behöver. Återkoppling anges exempelvis som mest angeläget av medarbetarna och borde dämed prioriteras betydligt högre. Simon är en av MM:s samarbetspartners.

Sean Gaffney

Legendarisk organisationskonsult, som bland annat skapade den så kallade Belfast-modellen under sitt arbete med att bidra till fred på Nordirland. Sean är en av MM:s inspiratörer.

Står organisationen inför ett förändringsarbete? 

Kontakta oss här