Mediamentorerna_logo

Vi vill...

 Vi jobbar med relationer och dialog, med perspektivbyten och med interaktivitet. Vi fokuserar helt på att möta våra deltagares och kunders behov. Vi vill stödja ambitionen att fortsätta vara relevanta. Medias villkor och det publicistiska fokuset sitter i vårt DNA, och vi kombinerar det med vår kunskap om vilka processer som krävs för att leda människor i förändring.
Så försöker vi göra största möjliga nytta för vår bransch.

Med fokus på innovation och affärsutveckling jobbar Thomas idag mitt i den digitala transformationen och med alla krav den ställer på branschen. Har varit redaktör, producent, chef för Uppdrag granskning, programchef och avdelningschef på SVT. Grundare och fd VD på Mediakompetens. Spelar i band när tillfälle ges.  En av Mediamentorernas ägare.
thomas@mediamentorerna.se

Per Andersson

Per vågar vi påstå är en av landets skickligaste coacher och har ett djupgående kunnande om förändringsprocesser och organisationsutveckling. Dessförinnan lång karriär med olika ledarbefattningar på bl a Dagens Eko, Aktuellt och SR Gävleborg.
Utbildad organisationskonsult hos Gestaltakademin och numera också ordförande för Gestaltakadamin i Sverige. 
per@mediamentorerna

Tinna Bondestam

Handleder mediechefer både i Sverige och i internationella  biståndsprojekt. Allt utvecklingsarbete fångar och engagerar Tinna. Jobbade under flera år på Sundsvalls Tidning som redaktionell chef och därefter med utvecklingsprojekt kring produkter, organisation & ledarskap. Ofta inloggad men kan också konsten att också stänga av apparaterna. Då blir det istället fågelkikaren eller juniorlagets matchtrunk fylld med fotbollströjor och kylpåsar. En av Mediamentorernas ägare.
tinna@mediamentorerna.se 

Jonas Elgh

Hjälper redaktioner att bygga en struktur för daglig planering och utvärdering, som stärker medarbetarnas digitala tänkande och bidrar till en ökning av sid/annonsvisningar och spenderad tid på sajt genom hög kvalitet. Har jobbat med digital journalistik på Svenska Dagbladet i 15 år, varav största delen som nyhetschef på SvD.se respektive SvD Näringsliv. Analyserar medieutbudet och finns med i Mediamentorernas team för kunder som vill jobba med både enskilda workshops och program för långsiktig framgång. Delägare sedan 2017.
jonas@mediamentorerna.se

associerade konsulter


Britt-mari  MOSSBODA

Britt-Mari jobbar med ledarskapsträning för chefer, ledningsgrupputveckling samt förändringsprocesser vid organisationsutveckling. Diplomerad organisationskonsult med fyra års utbildning avseende organisation, grupp och individutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby.


Ann lagerström

Ann är journalist, ledarskapskonsult, författare, föreläsare, mindulnessinstruktör och existentiell coach och samtalsledare. En av Mediamentorernas grundare, idag verksam i eget bolag. Gått SEPT:s utbildning i existentiell psykoterapi och vägledning och fortsätter nu med magisterprogrammet på Södertörn. Startat existentiellt.nu
 

Jubileum

2015 var det tjugo år sedan vi bildades.

De var en gång två journalister som tyckte att det saknades ledarutveckling för chefer inom media. De hette Ann Lagerström och Per Andersson. Några år senare hade de utbildat snart sagt varenda mellanchef inom svensk mediebransch. Med tiden vidgades företaget och idéerna om vad det skulle kunna åstadkomma. År 2005 utökades ägarkretsen. År 2012 påbörjades ett förnyelsearbete som bl a  kom att leda till en satsning på Digital förflyttning. Idag ligger tonvikten på förändringsprocesser i lokala mediehus och public service. 
Bolaget har fyra delägare och ett tiotal associerade konsulter och samarbetspartners.