Mediamentorerna_logo

OM OSS

Vi jobbar med relationer och dialog, med perspektivbyten och med interaktivitet. Vi fokuserar helt på att möta våra deltagares och kunders behov. Inom mediebranschen vill vi särskilt stödja ambitionen att fortsätta vara relevanta. Medias villkor och det publicistiska fokuset sitter i vårt DNA, och vi kombinerar det med vår kunskap om vilka processer som krävs för att leda människor i förändring. Så försöker vi göra största möjliga nytta för våra kunder.

Tinna Bondestam

Allt utvecklingsarbete fångar och engagerar Tinna. Jobbade under flera år på Sundsvalls Tidning som redaktionell chef och därefter med utvecklingsprojekt kring produkter, organisation & ledarskap. Idag jobbar hon med ledningsgrupper, team och handleder chefer i flera olika branscher både i Sverige och i internationella  projekt. Ofta inloggad men kan också konsten att stänga av apparaterna. Då blir det istället fågelkikaren eller juniorlagets matchtrunk fylld med fotbollströjor och kylpåsar. Delägare sedan 2005.
tinna@mediamentorerna.se 

Med fokus på innovation och affärsutveckling jobbar Thomas idag mitt i den digitala transformationen och med alla krav den ställer på branschen. Vd för en nystartad verksamhet, Content Nation, som jobbar med journalistiskt orienterad marknadskommunikation, men gör också en del konsultjobb för Mediamentorerna. Har varit redaktör, producent, chef för Uppdrag granskning, programchef och avdelningschef på SVT. Grundare och fd VD på bemanningsföretaget Mediakompetens. Spelar i band när tillfälle ges. Delägare sedan 2005.
thomas@mediamentorerna.se

Jonas Elgh

Hjälper redaktioner att bygga en struktur för daglig planering och utvärdering, som stärker medarbetarnas digitala tänkande och bidrar till en ökning av sid/annonsvisningar och spenderad tid på sajt genom hög kvalitet. Har jobbat med digital journalistik på Svenska Dagbladet i 15 år, varav största delen som nyhetschef på SvD.se respektive SvD Näringsliv. Analyserar medieutbudet och finns med i Mediamentorernas team för kunder som vill jobba med både enskilda workshops och program för långsiktig framgång. Delägare sedan 2017.
jonas@mediamentorerna.se

HERBERT NEUWIRTH

Visst spelar tekniken en roll som möjliggörare av en del förbättringar, men allt handlar om en ”Human Transformation”, ett nytt mindset, om kommunikation, relationer och tillit. Journalistik från A-Ö, i alla medier och på de flesta nivåer.
Den rubriken sammanfattar Herberts yrkesmässiga bakgrund de första 30 åren av karriären. Har jobbat som researcher, reporter, fotograf, programledare, producent, projektledare, och senare också som redaktionschef, programchef samt medlem av företagsledningar. Delägare sedan 2018

herbert@mediamentorerna

Per Andersson

Per vågar vi påstå är en av landets skickligaste coacher och har ett djupgående kunnande om förändringsprocesser och organisationsutveckling. Dessförinnan lång karriär med olika ledarbefattningar på bl a Dagens Eko, Aktuellt och SR Gävleborg.
Utbildad organisationskonsult hos Gestaltakademin och numera också ordförande för Gestaltakadamin i Sverige. Grundare av Mediamentorerna 1995.

per@mediamentorerna

associerade Partners & konsulter

NORLIN & PARTNERS

Mediamentorena har sedan 2018 ett nära samarbete med konsultföretaget Norlin & Partners, som i sin tur har ett mycket stort nätverk av seniora konsulter till sitt förfogande. MM & NP har framgångsrikt samverkat i ett antal offentliga upphandlingar och har tilldelats förtroendet att att gemensamt leverera konsulttjänster inom ledarskapsutveckling. mm. Med våra respektive styrkor, kompetenser och mångåriga erfarenheter inom såväl offentlig verksamhet som privata företag kan vi snabbt erbjuda både bredd och spets, vilket gör det enkelt för kunden och utvecklande även för oss.

Britt-mari  MOSSBODA

Britt-Mari jobbar med ledarskapsträning för chefer, ledningsgrupputveckling samt förändringsprocesser vid organisationsutveckling. Diplomerad organisationskonsult med fyra års utbildning avseende organisation, grupp och individutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby.

MONIKA SANDBERG

Monika har i större delen av sitt yrkesliv arbetat som chef inom etermedia; SR, SVT och ett MTG-ägt bolag med kommersiellt finansierad radioproduktion. Numera är hon aktiv i eget bolag med inriktning på ledarskaps och organisationsutveckling. Monika är sedan många år tillbaka ICF-diplomerad coach och har utbildats i gestaltmetodik för organisationer.

Ann lagerström

Ann är journalist, ledarskapskonsult, författare, föreläsare, mindulnessinstruktör och existentiell coach och samtalsledare. En av Mediamentorernas grundare, idag verksam i eget bolag. Gått SEPT:s utbildning i existentiell psykoterapi och vägledning och fortsätter nu med magisterprogrammet på Södertörn. Startat existentiellt.nu

EVA SALTORP

Eva är i botten systemvetare och jobbade tidigare i börsnoterat IT-konsultföretag. De senaste 12 åren har hon jobbat med olika typer av ledarskapsutveckling och numera med emotionell intelligens och personligt ledarskap som grund. Hon var med och bildade företaget Amazing Leaders där hon nu verkar som associerad konsult. Eva är sedan många år tillbaka även ICF-certifierad coach.

ULRIKA TILLBERG LUCKEY

Ulrika har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med lärande och förändring i organisationer och företag. Under många år var hon verksam som programledare och chef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och därefter Head of Change Management  & Organisational Development på SEB. Nu är hon en del av konsultgruppen GRO och arbetar med MM bland annat inom Public Service.

2021 är det mer än ett kvarts sekel sedan vi bildades!

Vi HAR FYLLT 25 NU!

De var en gång två journalister som tyckte att det saknades ledarutveckling för chefer inom media. Det var året 1995 och Ann Lagerström och Per Andersson bestämde sig för att starta Mediamentorerna. Några år senare hade de utbildat snart sagt varenda mellanchef inom svensk mediebransch. Med tiden vidgades företaget och idéerna om vad det skulle kunna åstadkomma. År 2005 utökades ägarkretsen. År 2012 påbörjades ett förnyelsearbete som bl a  kom att leda till en satsning på Digital förflyttning. Idag ligger tonvikten på förändringsprocesser i lokala mediehus och public service. 
Bolaget har idag fyra delägare och ett tiotal associerade konsulter och samarbetspartners.