Mediamentorerna_logo

Vi vill...

 Vi jobbar med relationer och dialog, med perspektivbyten och med interaktivitet. Vi fokuserar helt på att möta våra deltagares och kunders behov. Vi vill stödja ambitionen att fortsätta vara relevanta. Medias villkor och det publicistiska fokuset sitter i vårt DNA, och vi kombinerar det med vår kunskap om vilka processer som krävs för att leda människor i förändring.
Så försöker vi göra största möjliga nytta för vår bransch.

Med fokus på innovation och affärsutveckling jobbar Thomas idag mitt i den digitala transformationen och med alla krav den ställer på branschen. Har varit redaktör, producent, chef för Uppdrag granskning, programchef och avdelningschef på SVT. Grundare och fd VD på Mediakompetens. Spelar i band när tillfälle ges.  En av Mediamentorernas ägare.
thomas@mediamentorerna.se

Designar och processleder insatser och utbildningar. Går igång på utveckling, feedback och allt som  digitaliseringen har burit med sig. Jobbade fram till 2012 som kompetensutvecklare på Sveriges Radio, och dessförinnan som journalist och programledare. I aktuella insatser processledare, facilitator, utbildare och handledare/ICF-coach. Ständigt uppkopplad mot omvärlden, för att vila hjärnan blir det ett och annat yoga- och löparpass eller musik. En av Mediamentorernas ägare.
katarina@mediamentorerna.se

Per Andersson

Per vågar vi påstå är en av landets skickligaste coacher och har ett djupgående kunnande om förändringsprocesser och organisationsutveckling. Dessförinnan lång karriär med olika ledarbefattningar på bl a Dagens Eko, Aktuellt och SR Gävleborg.
Utbildad organisationskonsult hos Gestaltakademin och numera också ordförande för Gestaltakadamin i Sverige. Sedan starten en av Mediamentorernas ägare.
per@mediamentorerna

Tinna Bondestam

Handleder mediechefer både i Sverige och i internationella  biståndsprojekt. Allt utvecklingsarbete fångar och engagerar Tinna. Jobbade under flera år på Sundsvalls Tidning som redaktionell chef och därefter med utvecklingsprojekt kring produkter, organisation & ledarskap. Ofta inloggad men kan också konsten att också stänga av apparaterna. Då blir det istället fågelkikaren eller juniorlagets matchtrunk fylld med fotbollströjor och kylpåsar. En av Mediamentorernas ägare.
tinna@mediamentorerna.se 

Jonas Elgh

Hjälper redaktioner att bygga en struktur för daglig planering och utvärdering, som stärker medarbetarnas digitala tänkande och bidrar till en ökning av sid/annonsvisningar och spenderad tid på sajt genom hög kvalitet. Har jobbat med digital journalistik på Svenska Dagbladet i 15 år, varav största delen som nyhetschef på SvD.se respektive SvD Näringsliv. Analyserar medieutbudet och finns med i Mediamentorernas team för kunder som vill jobba med både enskilda workshops och program för långsiktig framgång.
jonas@mediamentorerna.se

Karin Norrlander

Karin har särskilt fokus på näringslivsjournalistik och har under de senaste åren byggt upp en expertkompetens i kombinationen journalistik och affärsutveckling. Hon fokuserar på att utveckla journalistik i nära dialog med människor, företag och organisationer. Karins journalistiska bakgrund finns inom både dags- och kvällspress. Idag fokuserar hon på alla de spännande affärsmöjligheter som växer fram när journalister närmar sig en marknad med fokus på att tillfredsställa behov och bidra till en utveckling. Karin äger därutöver en kaffebar i Ulricehamn.
karin@mediamentorerna.se

associerade konsulter

peter sommerstein

Peter har varit en av Mediamentorernas konsulter i mer än 10 år. Han har jobbat med många mediehus, både i Sverige och utomlands.
I 30 år har han dessförinnan erfarenheter som journalist, programledare, redaktionssekreterare, nyhetschef, redaktionschef och utvecklingschef. Han har varit anställd på SR, SVT, TV4 och Sydsvenskan under dessa år.


Britt-mari  MOSSBODA

Britt-Mari jobbar med ledarskapsträning för chefer, ledningsgrupputveckling samt förändringsprocesser vid organisationsutveckling. Diplomerad organisationskonsult med fyra års utbildning avseende organisation, grupp och individutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby.


Ann lagerström

Ann är journalist, ledarskapskonsult, författare, föreläsare, mindulnessinstruktör och existentiell coach och samtalsledare. En av Mediamentorernas grundare, idag verksam i eget bolag. Gått SEPT:s utbildning i existentiell psykoterapi och vägledning och fortsätter nu med magisterprogrammet på Södertörn. Startat existentiellt.nu

Våra nära samarbetspartners

DIGJOURNEY

DigJourney arbetar med ledningens roll i digitaliseringen för att möjliggöra att den digitala transformationen kan ske på riktigt. Digjourneys egen arbetsmetodik "Den digitala mognadsmatrisen" kommer in och den genomsyrar bolagets insatser. Arbetsmetodiken ger en helhetssyn på transformationen och tydlighet i arbetet vilket förenklar resan. Allt syftar till att investeringen, i tid och pengar, ger det önskade resultatet -att genom digital mognad öka företagets konkurrenskraft.

Zwedberg Person Organisationsutveckling

Ulf Zwedberg och Kinna Person har gedigen erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare och utbildare. De är vana att röra oss i en organisations olika nivåer och komplexa miljöer. Står stadiga som stöd till dig i förändringsarbeten. Ulf och Kinna har under många år utbildat i ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning, systemteori och gestaltmetodik och förhållningssätt.
Zwedberg Person har samarbetat aktivt med Mediamentorerna sedan 2009.

hallberg & carlbAum

Klas Hallberg och Victoria Carlbaum arbetar med större företag inom det privata näringslivet och offentlig sektor med ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling, chefscoachning, grupputveckling, mentorprogram, föreläsningar och seminarier, undersökningar och åtgärdsprogram.

S I F L - Stockholm Institute of focused leadership

Swedish Institute of Focused Learning (SIFL) är ett konsultföretag som arbetar med utbildning, täning och utveckling. 
SIFL startades 2014 av Claes Beckman och Katarina Huss. SIFL vänder sig till ledare, HR organisationer och organisationskonsulter genom licensiering och certifiering i olika program. SIFL har egenutvecklade metoder och verktyg som baserar sig på Claes Beckmans mångåriga erfarenhet och forskning inom ämnet. Claes är också författare till boken Förändringens Hus.  

Jubileum

2015 var det tjugo år sedan vi bildades.

De var en gång två journalister som tyckte att det saknades ledarutveckling för chefer inom media. De hette Ann Lagerström och Per Andersson. Några år senare hade de utbildat snart sagt varenda mellanchef inom svensk mediebransch. Med tiden vidgades företaget och idéerna om vad det skulle kunna åstadkomma. År 2005 utökades ägarkretsen. År 2012 påbörjades ett förnyelsearbete som bl a  kom att leda till en satsning på Digital förflyttning. Idag ligger tonvikten på förändringsprocesser i lokala mediehus och public service. 
Bolaget har fyra delägare och ett tiotal associerade konsulter och samarbetspartners.