Mediamentorerna_logo

RÄCKVIDD EN HYGIENFRÅGA

På tre månader ökade Skånska Dagbladet-koncernen sin digitala räckvidd med trettio procent. Analysen var glasklar. Når vi inte fram, minskar vår betydelse och därmed våra möjligheter att göra relevant journalistik. Vi måste nå fler.

Aldrig tidigare har experterna varit så många och osäkerheten så stor när det gäller utvecklingen av journalistiken, medieprodukterna och dess finansiering och lönsamhet. Hur man än vrider och vänder på begreppen och dess innebörd, kommer vi inte ifrån att förmågan att nå ut, nå fram och nå in är helt avgörande för ett medieföretags framtid. Vad vi vill vara och betyda för andra har ingen större mening, om vi inte är synliga för de vi vill nå. 

- I Sverige har vi ett av världens mest digitalt framgångsrika medieföretag; Schibsted, säger Jonas Elgh på Mediamentorerna. Samtidigt vet vi att de lokala medieföretagen generellt sett har en digital räckvidd som är långt under vad som vore möjligt. Och kanske också långt under vad som är rimligt, med tanke på alla de möjligheter som finns.
- Svenska lokala medieföretag håller på att tappa sin position som lokalsamhällets centralpunkt och ett av skälen till det är att de inte når fram digitalt i den utsträckning de borde, säger Jonas. Även om vi är överens om vad journalistik i grund och botten handlar om, så är det stor skillnad på pappers-journalistik och digital journalistik. Produktionsflödet, förståelse för användarmönster och behovet av interaktion är bara några saker som är annorlunda. Och inte så lätt att implementera i en organisation som i hundra år varit riktad mot publicering en gång per dygn.
- Icke desto mindre är det möjligt att på relativt kort tid öka den digitala räckvidden. De allra flesta lokala medieföretag i Sverige har omoderna digitala publiceringsstrategier, tycker Jonas. De är ganska långt efter de stora nationella medierna, trots att logiken i stort sett är densamma. Det är på ett sätt lite sorgligt, samtidigt som det går ganska fort att vässa siffrorna om man vet vad man ska göra.  

Mediekoncernen Skånska Dagbladet ökade antalet sidvisningar med 30% procent bara genom att vässa sina rubriksättning, ändra sina artikelstrategier och justera publiceringsflödet till att bli mer användar-anpassat. Förändringarna genomfördes under en fyra-månaders-period och kostnaderna motsvarade cirka 20% procent av de intäktsökningar som nåddes utifrån en beräkning på årsbasis.
 
Jonas Elgh är Mediamentorernas specialist på Digital räckvidd.
Han har femton års erfarenhet från svd.se och arbetar hos Mediamentorerna sedan hösten 2015.
 
Mediamentorernas Program för ökad digital räckvidd bygger på principen
att kostnaden följer effekten.