Mediamentorerna_logo

Visuell design

Du har en sekund på dig att fånga läsarens uppmärksamhet! Låt en genomtänkt strategi forma din produkt. Att fyndiga rubriker fångar läsarna är knappast någon nyhet. Men minst lika viktigt är det visuella intrycket. Ett faktum som stärkts i vår allt intensivare medievärld där tusentals budskap tävlar om din uppmärksamhet varje dag.

 

Den här kursens syfte är att utveckla det visuella tänkandet, vare sig det handlar om redaktionella produkter eller annonser och marknadskommunikation. Kursen passar för layout- och designansvariga, likväl som för annonsproducenter och ansvariga för marknadsföringsmaterial. Kursen är en heldag där eftermiddagen ägnas åt praktiska övningar som inspirerar och lockar fram de kreativa talangerna hos dig och dina medarbetare. Skapa rätt design för din produkt och undvik fallgroparna.

MÅLGRUPP: 
Layout- och designansvariga, likväl som för annons-producenter och ansvariga för marknadsföringsmaterial.

OMFATTNING:
1 dag

DATUM:
På beställning

KURSLEDARE:
Svenåke Boström, i 15 år verksam i organisationen Society for News Design, tidigare ledamot och sedan ordförande i den internationella styrelsen.

KONTAKT/ANMÄLAN:
Tinna Bondestam