Mediamentorerna_logo

Leda gräv

Du har fått i uppgift att leda en grävgrupp på redaktionen eller ta ansvar för ett enskilt grävprojekt med två eller flera personer inblandade.

Men hur leder man en grävgrupp? Hur mycket ska du styra och lägga dig i och när ska du lämna kollegorna i fred?

Det här är kursen som ger dig både konkreta verktyg kring att leda gruppen/projektet och direkt erfarenhetsutbyte med andra grävledare.

 

Dag 1 - Organisera projektet

Vi utgår från faktiska projekt, ditt eget och/eller andras för att undersöka möjliga vägar att organisera och leda gruppen till framgång i grävprocessen. Vi guidar dig genom olika ledartekniker och hjälper dig att undersöka vilka som passar just dig och din grupp just nu.

 

Dag 2 - Coacha för utveckling

Hur går det? Vi analyserar gemensamt "läget" i respektive projekt. Vad går bra? Vilka hinder/fallgropar har grävgrupperna behövt hantera?  

Vi går igenom och övar grunderna i coachning, verktyget som rätt använt är det mest effektiva sättet att utnyttja varje medarbetares potential.

Att leda när det är motstånd - hur hanterar du det?

 

Dag 3 - Återkoppling för kvalité

Ett gemensamt språk och överenskommet upplägg för återkoppling skapar förutsättningar för ett ännu bättre grävresultat. Återkoppling är ett verktyg som kan användas både för att stämma av läget i pågående projekt och för att hämta lärdomar ur ett avslutat projekt inför kommande utmaningar.

Hur såg våra intentioner ut? Vad fungerade? Vad hade vi svårigheter med? Hur går vi vidare nu/gör vi nästa gång?

 

Dag 4 - Min utveckling som grävledare

Vi summerar och reflekterar kring gruppdeltagarnas erfarenheter och intryck under kursperioden.

MÅLGRUPP: 
Redaktionella medarbetare 
som redan leder eller kommer att leda grävgrupp/ grävprojekt 

OMFATTNING:
Totalt 4 heldagar (4 x 1 dag)

DATUM:
På beställning

PLATS:
Stockholm/Göteborg/Malmö beroende på deltagarnas geografiska tillvaro

KURSLEDARE:
Peter Sommerstein och Thomas Lundkvist

KOSTNAD:
19.900 kronor exklusive moms

ANTAL:
Maximalt 12 personer

KONTAKT/ANMÄLAN:
Peter Sommerstein