Mediamentorerna_logo

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är i vår värld ett av de verktyg som kan göra att ni når dit ni vill - i hela organisationen. Vi ser löne- och medarbetarsamtalen som enbart en del av en sammanhållen struktur för uppföljning inom organisationen.

För att samtalet ska bli effektivt behöver medarbetaren se hur denna struktur hänger ihop:
- Medarbetar- och lönesamtal fasar in i arbetsgruppens övriga uppföljning
- Medarbetarsamtalet är till stor del är en sammanfattning av övrig återkoppling medarbetare får under året
- Hela systemet i får återkoppling, även chefer i alla led
- Varje medarbetare behöver ta ett ansvar för vad som behöver tas upp i samtalen och hur detta ska göras.

Utbildningen ger:
-Inventering medarbetar- och lönesamtalens syften och struktur 
-Analys företagets syfte, avdelningens övergripande syfte och vad du själv som chef vill få ut av samtalen.
-Definitioner löne- och medarbetarsamtal och upplägg utifrån skillnaderna
- Genomgång samtalsmallar

Målgrupp: Arbetsledare & Chefer
Omfattning: 2 workshops
Datum: Efter önskemål
Plats: Tills vidare kör vi digitalt via Zoom eller Teams, när vi kan mötas har vi egna lokaler i Stockholm.
Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Anmälan här