Mediamentorerna_logo

EFFEKTFULLT LEDARSKAP - GRUNDKURS

Vår mest populära ledarkurs "Tre:sexan" är en snabbintroduktion till sex effektfulla basverktyg för ledare oavsett nivåer i företaget/organisationen. Tidigare har vi mötts under tre intensiva kursdagar i små grupper i vår lokal i Stockholm. Vi hoppas och tror att vi snart kan göra det igen, det blir faktiskt bäst så. Men under våren  2021 kommer vi istället att mötas digitalt under sex halvdagar i interaktiva workshops på plattformen Zoom. Att leda mer och fler på distans är ju dessutom något som oavsett ledarverktyg blir en extra dimension i vardagen för de flesta.

Verktygen vi kommer att jobba med:

  • Situations- och uppgiftsanpassat ledarskap
  • Coachning av individ och grupp
  • Förändringens Fyra Rum®
  • De gränssättande samtalen
  • Idéutvecklande möten
  • Konstruktiv feedback

Vi utgår alltid från deltagarnas verkliga arbetssituation och deras egna konkreta exempel vilket gör att nya kunskaper snabbt kan omsättas i praktisk handling. Våra utbildningsgrupper är små, 5-6 personer, vilket ger var och en större möjligheter att ta upp egna frågor och situationer.
I pausen mellan workshoparna har var och en sedan tillgång till kortare individuell handledning via Zoom med sin utbildare. 

Målgrupp: Arbetsledare, teamledare & chefer. Vi gör ingen nivåskillnad - 
Omfattning: sex workshops, halvdagar 08:30-12:00 + möjlighet till individuell coachning
Plattform: Zoom - vi bjuder in dig med länk, enkelt och smidigt att koppla upp. Du behöver ha tillgång till kamera och mikrofon i dator.
Pris: 19 900 exklusive moms. I kurspaktet ingår utöver de sex workshoptillfällena möjligheten till personlig coachning vid 1-2 tillfällen under kursperioden.

AKTUELLA DATUM 2021 

KURSGRUPP 1 - sex halvdagar kl 08:30-12:00
19 och 21 januari
2, 4, 16 och 18 februari

KURSGRUPP 2 - sex halvdagar kl 08:30-12:00
9, 11, 23, och 25 mars
13 och 15 april

Intresseanmälan här

Detaljerat kursprogram, ladda ned (PDF)

Utbildningens effektmål:
- Ledare som arbetar utifrån ett situationsanpassat ledarskap
- Ledare som fördelar ansvar genom coachning
- Ledare som kan genomföra gränssättande och korrigerande samtal
- Ledare som kan hantera den digitala förflyttningen och skapa förståelse och skifte av mindset.
- Ledare som kan använda kunskaper om Förändringens Fyra Rum®
- Ledare som kan leda bättre möten
- Ledare som kan utvärdera och återkoppla på resultat