Mediamentorerna_logo

SEX EFFEKTFULLA VERKTYG - SÅ LYCKAS DU som LEDARE

Vår mest populära ledarkurs är en både snabb och effektfull introduktion till sex praktiska ledarverktyg oavsett nivå i företaget/organisationen. Du kanske leder ett team eller en hel avdelning. Du är ny som chef eller har hållit på ett tag och behöver påfyllnad.

Under våren 2021 kommer vi att genomföra den här kursen online under sex halvdagar i interaktiva workshops på plattformen Zoom. Vi varvar teori, övning, egen reflektion och samtal. Du får dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras.


Verktygen vi kommer att jobba med:

  • Situations- och uppgiftsanpassat ledarskap
  • Coachning av individ och grupp
  • Leda på avstånd 
  • Kärnkvaliteter (Core Quadrant®)
  • De gränssättande samtalen
  • Konstruktiv feedback
Detaljerad kursbeskrivning (pdf)
 

Vi utgår alltid från deltagarnas verkliga arbetssituation och deras egna konkreta exempel vilket gör att nya kunskaper snabbt kan omsättas i praktisk handling. Våra utbildningsgrupper är små, 6-8 personer, vilket ger var och en större möjligheter att ta upp egna frågor och situationer.
I pausen mellan workshoparna har var och en av deltagarna tillgång till kortare individuell handledning via Zoom med sin utbildare. 

Målgrupp: Arbetsledare, teamledare & chefer. Vi gör ingen nivåskillnad - 
Omfattning: sex workshops, halvdagar 08:30-12:00 + möjlighet till individuell coachning
Plattform: Zoom - vi bjuder in dig med länk, enkelt och smidigt att koppla upp. Du behöver ha tillgång till kamera och mikrofon i dator.
Pris: 19 900 exklusive moms. I kurspaktet ingår utöver de sex workshoptillfällena möjligheten till personlig coachning vid 1-2 tillfällen under kursperioden.

KOMMANDE KURSPLAN 2021 
17 maj - workshop 1, Situations- och uppgiftsanpassat ledarskap
20 maj - workshop 2, Coachande förhållningssätt
31 maj - workshop 3, Leda på distans
3 juni - workshop 4, Dina kärnkvaliteter
14 juni - workshop 5, Gränssättande samtal
17 juni - workshop 6, Konstruktiv feedbackIntresserad? Mejla till oss här