Mediamentorerna_logo

Tre:Sexan - EFFEKTFULLT LEDARSKAP

”Tre:sexan” kallar vi vår mest populära kurs och det är en snabbintroduktion till sex effektfulla verktyg för ledare på olika nivåer i medieföretaget. Under tre intensiva kursdagar (2 + 1) jobbar vi med sex praktiska ledarverktyg, antingen skapade för eller helt anpassade till media. Just nu lägger vi extra fokus på ledarskapet i den nya kontext av digital förflyttning, som påverkar hela branschen och samhället i stort.

  • Situations- och uppgiftsanpassat ledarskap
  • Coachning av individ och grupp
  • Förändringens Fyra Rum
  • De gränssättande samtalen
  • Idéutvecklande möten
  • Konstruktiv feedback

 Vi utgår alltid från deltagarnas verkliga arbetssituation och deras egna konkreta exempel vilket gör att nya kunskaper snabbt kan omsättas i praktisk handling. Våra utbildningsgrupper är små, 5-6 personer, vilket ger var och en större möjligheter att ta upp egna frågor och situationer.
 
Vid det första kurstillfället som omfattar två dagar får deltagarna i rask takt de första fyra verktygen.
I pausen mellan de två kursomgångarna har var och en sedan tillgång till individuell handledning via mail och telefon med sin utbildare. Därefter träffas gruppen återigen tredje kursdagen för ytterligare två verktyg.

AKTUELLA DATUM 2020/21 
16-17 november + 15 december
11-12 januari 2020 + 16 februari

Anmälan här

Detaljerat kursprogram, ladda ned (PDF)

Vi planerar att genomföra utbildningen i små grupper om max 6 deltagare i vår egen lokal. 
Om vi trots allt inte kan ses har vi förberett möjligheten att geomföra kursen som sex digitala halvdagar istället på Zoom.


Målgrupp: Arbetsledare, teamledare & chefer. Vi gör ingen nivåskillnad - 
Omfattning: 2+1 dag i utbildning + individuell coachning
Vår lokal: Anders Reimers väg 18, Reimersholme, Stockolm
Pris: 19 900 exklusive moms. I kurspaktet ingår utöver de tre kursdagarna möjligheten till personlig coachning vid 1-2 tillfällen under kursperioden.

Utbildninges effektmål:
- Ledare som arbetar utifrån ett situationsanpassat ledarskap
- Ledare som fördelar ansvar genom coachning
- Ledare som kan genomföra gränssättande och korrigerande samtal
- Ledare som kan hantera den digitala förflyttningen och skapa förståelse och skifte av mindset.
- Ledare som kan använda kunskaper om Förändringens Fyra Rum®
- Ledare som kan leda bättre möten
- Ledare som kan utvärdera och återkoppla på resultat