Mediamentorerna_logo

individuell handledning

Vi anser inte att vi har svaret på vad du eller ditt företag ska göra. Däremot anser vi att vi är väldigt bra på att stödja och komplettera en ledares process mot det bästa beslutet.  Därför har vi skapat en slags supporttjänst för individuell ledar- och medarbetarutveckling.
Handledning är, menar vi, den mest framgångsrika metoden för att åstadkomma hållbara långsiktiga resultat. Vare sig det är individuellt eller i grupp. Vi coachar, ger råd och delar med oss av konkreta modeller och verktyg som du snabbt ska kunna pröva i verkligen.

Upplägg: Support-/handledningspaketet under 6 månader som utgörs av 1-2 möten per månad om ca 1,5-2 timmar vardera samt tillgång till chefscoach för att med kort varsel kunna göra mindre avstämningar mellan träffarna. Vår erfarenhet är att den mest effektiva ledarutvecklingen sker ”on the job” i kombination med regelbunden möjlighet till reflektion och input av handledare. Handledningen bygger på ett coachande förhållningssätt, d v s handledaren inbjuder deltagaren genom frågor att i första hand finna sina egna lösningar till de aktuella problemställningarna. Vi bidrar med praktiska ledarverktyg utifrån behov, t ex tydligare instruktioner, coachning, dialogteknik för effektivare möten, återkoppling på leveranser, gränssättande samtal mm


Plats: Just nu sker handledningen i första hand digitalt via Zoom eller Teams, men kan också efter särskild överenskommelse ske på plats i Stockholm när det är lämpligt. Parterna avtalar själva om innehållet i varje möte samt löpande mötestider.

Omfattning: Insatsen löper under 6 månader och insatsen påbörjas i överenskommelse med uppdragsgivaren.


Målgrupp: Chefer, arbetsledare, projektledare, medarbetare.

Datum: Enligt överenskommelse
Pris: 9.900 kr exkl moms/månaden

Intresseanmälan här