Mediamentorerna_logo

HandledningsGRUPP

Du som chef eller arbetsledare ska leda andra att göra jobbet och åstadkomma det ni är där för att göra. Du leder medarbetarna, de utför och utformar själva innehållet. De behöver konkreta verktyg och kunskap och det behöver du med. Fast dina verktyg handlar om hur du leder på ett framgångsrikt sätt.

Vi har lyssnat runt kring hur behoven ser ut och utifrån det skapat nya handledningsgrupper. Både för att allmänt stärka dig som ledare och med specialiserad inriktning kring de stora frågorna i branschen just nu. Och vi ser att ledare i handledning - utvecklas mer än andra!

Våra handledningsgrupper består av 4-8 personer och vi ägnar en del av varje tillfälle åt var och ens unika förutsättningar. Våra generella handledningsprogram leds av Tinna Bondestam och Per Andersson.

Specialgrupp: Leda digitalt
Vi vet att medieanvändare och medborgare flyttat till andra plattformar och att vi behöver flytta med. Men det som det på djupet kräver i omställning av dig och dina reportrar eller kommunikatörer, är inget man snyter ur näven. Kanske har du också medarbetare som känner visst motstånd mot en del av det som händer nu, kanske känner du det själv ibland?
Du får verktyg och möjligheter att reflektera kring vilka arbetssätt som tar dem genom det här skiftet och som skapar relevans i en ny värld.
Vår handlednings- och utvecklingsgrupp Digital leds av Mediamentorernas Katarina Pietrzak, som ägnar en stor del av sin tid åt att skapa processer för digital transformation.
I en grupp med andra i samma situation får du den kunskap, vägledning, handledning och det erfarenhetsutbyte som kommer att hjälpa dig att sätta er journalistik och ert budskap på den digitala kartan – i medskapande med både era användare och medarbetare.

Specialgrupp: Leda agendasättande
Journalistik som sticker ut och sätter en redaktion, kanal eller ett mediehus på användarnas karta, behöver idag vara nyhetsledande. Det är bara den bästa storyn som räknas, som blir viral, som sätter tonen.
Det kallas hos många för originaljournalistik, agendasättande journalistik eller kanske egna gräv. Vi vet att många arbetsledare just nu jobbar med att leda reportrar och team in i att jobba grävande och undersökande och vi vet att det inte alltid är det enklaste.
Dina reportrar behöver faktakunskaperna och verktygen. Du själv ska leda det arbetssätt som tar er till både publiken och guldspaden.
Vår handlednings- och utvecklingsgrupp för dig leds av Mediamentorernas Thomas Lundkvist, tidigare chef på Uppdrag Granskning. I en grupp med andra i samma situation får du den kunskap, vägledning, handledning och det erfarenhetsutbyte som kommer att hjälpa dig att sätta er journalistik på kartan.


Målgrupp: Arbetsledare och chefer
Omfattning: 4 tillfällen + individuell support emellan
Plats: Tillsvidare kör vi digitalt via Zoom eller Teams och när vi kan mötas i samma rum har vi egna lokaler i Stockholm.
Datum: Utifrån efterfrågan
Pris:14 900 kronor exkl moms

Intresseanmälan här