Mediamentorerna_logo

Fyrarummaren®

Är du mitt upp i att leda förändring eller kanske rent av i en revolution på redaktionen eller i någon annan del av mediehuset? Möter du på motstånd? Då är fyrarummaren verktyget för dig. 

Här stiftar vi bekantskap med ett verktyg som vi är licensierade på och har jobbat med i många medieföretag. Det bidrar snabbt och enkelt med energi i förändringsarbetet. Vad kan man som förändringsledare tänka på för att stödja processen? Hur blir motstånd till energi i utvecklingsarbetet?

Modellen fungerar såväl för stöd till enskilda medarbetare/chefer och som metod i samband med större konferenser där uppemot 100 personer aktivt kan delta. Kopplat till Fyrarummaren finns en lång rad konkreta verktyg för den som önskar fördjupa sig i den egna, gruppens, avdelningens eller hela företagets situation.

 

 
Målgrupp: I första hand arbetsledare, chefer, projektledare och förändringsledare
Omfattning: Heldag
Datum: Efter önskemål
Lokal: MM, Reimersholme
Certifierade handledare: Tinna Bondestam & Per Andersson

Pris: Kontakta Tinna Bondestam för offert

 

Vår introduktionsdag fungerar som en workshop där vi med Fyrarummaren som grund tillsammans undersöker både egna mönster och försöker sätta oss in i hur andra i mediehuset där hemma reagerar vid förändring.

Förändringens Fyra Rum skapades av Claes Janssen och har gjort stor skillnad för väldigt många individer, grupper, företag, organisationer och andra sociala system. Numera är modellen spridd över stora delar av världen. Flera av Mediamentorernas konsulter är certifierade användare av verktygen kopplade till Förändringens Fyra Rum®. Läs gärna mer om ursprunget och tankarna bakom teorin på forandringensfyrarum.se