Mediamentorerna_logo

Feedback driver förändring

Vi vet att det som styr måluppfyllelse – eller bristen på den – i ett system som består av människor är människors beteenden. Den individuella beteendeförändringen är alltså helt avgörande för att utveckling ska kunna ske. Nu går det rasande fort och för att skapa och leda utveckling behöver vi testa, testa, testa. 
Systematisk och konstruktiv återkoppling är som vi ser det verktyg som mer än något annat för verksamheter framåt. För att väcka genuint engagemang istället för försvar kring återkoppling i arbetsgruppen måste återkopplingen upplevas som intressant - inte obehaglig! Vi riktar därför uppmärksamheten på utförandet och lärandet istället för på utföraren.

Utveckling inom:
‣ Agila mål i ständig förändring
‣ Återkoppling, feedback, utvärdering
‣ Feedback i er kultur

Kontakta oss för utformning och pris