Mediamentorerna_logo

långsiktig framgång

Inget är så svårt som att ta sig ur ett invant mönster.
Mediebranschen sitter hårt fast i en struktur och ett antal tankemönster som utgår från hur det historiskt har sett ut. När omvärlden helt förändras blir de gamla tankemönstren föråldrade direkt. De kan helt enkelt inte stödja det läge vi nu befinner oss i.
Vi vill jobba tillsammans med de företag som vill förändras och som vill fortsätta ha betydelse. Som därmed är beredda till en slags trolöshet inför sin invanda föreställningar.


Mediamentorernas program för långsiktig affärsmässig och publicistisk framgång är redan igång på några lokala mediehus i Sverige. 
Vi ställer ett team av kompetenser till förfogande och processen utgår alltid från det aktuella läget.
Kontakta Thomas Lundkvist för fortsatt dialog.