Mediamentorerna_logo

SÅ ökaR DU din digitala räckvidd

Den digitala räckvidden är en kritisk framgångsfaktor för alla medieföretag. 
Även om strategin i första hand syftar till att jobba med payed content, utgör räckvidden den bas publicistiken vilar på och utan en hög räckvidd blir underlaget för betalt innehåll alldeles för litet.

Mediamentorerna har ett program för ökad räckvidd som vi redan genomfört på många lokala mediehus med bra resultat. Programmet är intensivt och operativt. Det betyder att vi arbetar nära redaktionen under en avgränsad tid med effekterna i fokus. Här är några av de områden som snabbast ökar räckvidden... 

1. sätt rätt rubriker

- Varför är det så viktigt med bra rubriker på nätet och hur skiljer de sig från pappersrubriker?
- Vi visar exempel på hur andra gör och vad kunden gör bra respektive kan göra bättre.
- I övningar får deltagarna sätta nya, bättre rubriker till artiklar som synts i papper och på nätet.
- Varför blir vissa rubriker så dåliga och andra så bra?
- Vi diskuterar hur bristande rubriker kan härledas till andra än ansvarig redaktör/redigerare

2. lyft artiklarnas ctr

- Workshop med målet att öka sidvisningarna/räckvidden kraftigt
- Så får ni läsarna att stanna längre på er sajt
- Placera relaterat material på bästa positionen, och presentera det så aptitligt som möjligt
- Väck läsarnas intresse för att läsa lite till, titta lite till, skapa känslan att er sajt är svår att lämna

Förebilden är Youtube. Du går in för att se Zlatans senaste mål och 45 minuters tv-tittande senare ser du Amanda Jenssens första Idol-audition och du kan inte redogöra för hur vägen dit sett ut

3. optimera sociala medier

Skapar förståelse kring varför närvaro på sociala medier är en överlevnadsfråga för nyhetsmedier idag. Vad händer med mediehusen om människor får reda på vad som händer i samhället genom att prata med varandra på Facebook utan att gå omvägen via lokaltidningen? Och om annonsörerna når lika många eller fler människor än lokaltidningen – i egna kanaler?

- Sätt upp strategier för att få fler följare
- Historik, hur skiljer sig den digitala utmaningen från hur det sett ut tidigare?
- Lista skälen till varför tidningen behöver fokusera mer på sociala medier
- Så gör konkurrenterna, här är de bästa exemplen
- Så gör kunden, vi tittar på förbättringsmöjligheter

4. följ upp det du gör

Ett sätt för redaktionen  att bygga en struktur för daglig planering och utvärdering av nyhetssajten som stärker medarbetarnas digitala tänkande och bidrar till en ökning av sid/annonsvisningar och spenderad tid på sajten genom hög kvalitet.

Vill du veta mer om vad vi konkret kan erbjuda just er? Kontakta Jonas Elgh