Mediamentorerna_logo

UTVECKLA JOURNALISTIKEN

Alla mediaföretag är i allra högsta grad i beroende av sin omgivning. Det företag som lyckas produktutveckla och göra nytta på sin marknad kommer i förlängningen att göra bra affärer. Det gäller både det lokala mediahuset eller branschpress. Men det ställer också journalisten inför andra utmaningar. 
Vi hjälper till att undersöka hur det journalistiska arbetssättet behöver utvecklas när marknaden vill ha hjälp på andra sätt än det traditionella. Hur hanterar man traditionella journalistiska principer i förhållande till det journalistiska hantverket. 


Journalistiken kan och behöver göra nytta på nya sätt, en fråga som just nu upptar de flesta. Vi vet och har erfarenheter av att det finns öppningar till framtida affärer för den traditionella mediamarknaden. Mediamentorerna jobbar med utgångspunkt i journalisters yrkeskunnande. Vi hjälper våra kunder hitta nya affärer där journalistikens bidrag fångar upp behov på marknaden. 

Det journalistiska hantverket bidrar till tillväxt och utveckling.
Många fler behöver jobba med lokal näringslivsjournalistik. Det betyder jobba i stark dialog med det lokala näringslivet. Vi hjälper er att bygga partnerskap som med ett innehållsfokus ger nya affärer för mediaföretaget. Vi ser till att er journalistik kombineras med entreprenörskap och lyckas tydliggöra sina nyttoeffekter, så att ni skapar affärer. 

Business to business i befintliga eller nya kanaler. 
Produktutveckling med journalistik som verktyg.
Den lokala tidningen har traditionellt en betydande roll för sitt samhälle. En lång och trogen relation som bygger på tillit och närvaro. Hur kan det lokala tidningshuset utveckla sin närvaro och tydligt fånga upp behov som finns i samhället? Affärsutveckling handlar just om detta och handlar om att fånga och agera som katalysator när det behövs oavsett om det handlar om marknadsföringsinsatser vid tillfälliga kampanjer eller event. 

Insatser inom produktutveckling leds av Mediamentorernas team utifrån kundens behov