Mediamentorerna_logo

MM & Co

BLOG

2014 > 01

Det finns ingen större klyfta mellan etermedia och dess publik än när det gäller synen på debatt!

Etermedia söker starka känslor och en debatt upplevs ofta som lyckad – när debattörerna pratar i munnen på varandra och höjer rösten. Vi har själva varit med i många redaktionella sammanhang, där eftertänksamhet och reflektion ansetts vara temposänkande, och rent av lite trist. I kontrollrum och på redaktioner gläds redaktörer, chefer och programledare åt politiker som hamnar i falsett och blir osams.
På den andra sidan skärmen, framför paddan eller mellan hörlurarna fattar publiken ofta inte ett smack. Blir inte klokare alls. Där mediefolket kanske gör high-five åt en ”lyckad” debatt, sitter publiken och undrar vad som hände.  Utan svar, utan verklig åtskillnad i viktiga politiska frågor, utan koppling mellan värderingar och de slutsatser politikern drar. Lämnade i en debatt som inte visat några resonemang kring svåra prioriteringar eller gränsdragningar i frågor som vård, skola och omsorg…

Ändå betraktas ofta debatten som lyckad av media – trots att en stor del av publiken inte är med i matchen. Eller blir mer informerade, kloka, upplysta.
Samtalsserien "Nyfiken på partiledaren" med Poul Perris fyller ett stort tomrum i svensk etermedia. Men det fylls inte av SVT:s skickliga programledare, utan av en lyssnande, påläst och närvarande terapeut.
Vad lär media sig av detta? Hur påverkar det valrörelsens debattklimat?
I bästa fall bidrar detta initiativ från SvT till mer undersökande, mer lyssnande politiska samtal; samtal, som ger publiken vägledning och svar i viktiga politiska avvägningar.

Det kanske finns hopp – om media och om demokratin!

Per Andersson
Läs hela inlägget »

Senaste inlägg