Mediamentorerna_logo

MM & Co

BLOG

2012 > 04

I Finland blir TV-licensen snart en skatt för alla!

Befinner mig just nu i Helsingfors och hamnade direkt mitt i en omfattande debatt om TV-licensen. Regeringens förslag är att det blir en skatt på högst 140 Euro för alla. Dom flesta verkar överens om att detta är helt rätt, men när YLE:s nya uppdrag kommer på tal, då reagerar de kommersiella aktörerna. Från deras hålls hörs röster om att Yle hotar nya distributionskanaler på webben; att andra borde hellre skulle kunna producera drama och underhållning, osv...Känns diskussionen igen?

Annette Novak är svensk mediekonsult, som följt den finska debatten en längre tid. Enligt henne finns det inget som säger, att YLE ska ha monopol på Public Service i framtiden. Om andra lever upp till de kriterier som gäller för PS, så skulle även de kunna få del av statliga medel också, menar hon.

Nu väntar en sista remissomgång och därefter ska det slutliga lagförslaget klubbas igenom i Riksdagen.

I övrigt konstaterar jag att Nokia fortfarande är oerhört dominerande i det här landets industriella värld. Här pågår en intensiv diskussion om invandrade familjeåterföreningar, dock på en klart lägre nivå än i Sverige, vad gäller antalet invandrare. En ytterligare skärpning är på gång här.

Det är grått och kallt och snön ligger fortfarande kvar på marken

Burr!

Eder

PEter

Läs hela inlägget »

Sociala medier har blivit ett av de stora uttrycken i var man mun. Alla med självaktning ska på något sätt finnas med i något socialt medium, om det så gäller blog, twitter, facebook eller annat.

 

Samtidigt pågår en hård kamp inom media, för att inte bara behärska de sociala medierna, utan också göra dessa plattformar lätt tillgängliga, åtkomliga, användbara för ett journalistiskt syfte. Och detta sker, eftersom branschen nu blivit övertygad om att det är här de nya medie-ekonomierna skapas och utvecklas. Insikten finns nu, att det faktiskt går att tjäna stora pengar på annonser mm i mobilen! Heureka!

 

Noterade att det under MEG-dagarna i Göteborg hölls en slutdiskussion omkring just detta och där en av huvudfrågorna var, vem som är journalist och om det inte är så att alla är journalister? Panelen resonerade ytterst klokt och kom fram till att alla verkar vilja vara journalister, men frågan är hur betalda journalister ska hantera allt det flöde som strömmar in till redaktionerna idag. Och om det ens är önskvärt att vara proaktiv hä?

 

Min egen reflektion är, att det finns en viktig aspekt som inte diskuteras tillräckligt mycket, i alla fall inte ännu. Och det handlar om det redaktionella ledarskapet. Hur rustad är ledarna i ett Mediehus, där publicering dygnet runt blivit vardagsmat, där yrkeskompetens förändras i nästan lika snabb takt som vi adderar nya medieplattformar? Var skaffar sig dessa medieledare uppdaterade sätt att leda i en alltmer komplicerad flermedial vardag?

 

vi talar mycket om journalistens nya roll och vi beskriver gärna allmänhetens nya roll som "journalister". Men hur mycket diskuterar vi ledarrollen? Förmågan att se helheter, att våga vänta, att tillåta sig att värdera innan beslut tas och att kunna väga olika publiceringsformer mot varandra; det här är förutsättningar som kräver stor fingertoppskänsla och ödmjukhet.

 

Hur vore det med några fler övergripande diskussioner om var media är på väg och på vilket sätt vi alla kan dra nytta av de olika sociala mediernas framfart. Annars är det nära till hands att någon/några gör publicistiska misstag, enbart på grund av att det handlar om att vara först och inte att framförallt göra rätt! Och här handlar det om ledares förhållningssätt och inte enbart journalistens/allmänhetens. Även i en anarkistisk omgivning som de sociala medierna många gånger är en del av krävs det viss ordning och beslutsfäighet.

 

Eder

Peter

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg