Mediamentorerna_logo

MM & Co

BLOG

2012

Lao Cai, Vietnam 26 november, 2013

Det här är morgonmötet på THLC:s TV-nyhetsredaktion. Att tala om att hålla effektiva möten den här miljön är en utmaning. Ändå möts vi här en morgon, 18 personer, en tolk och jag.

Intresset är stort för att få Feedback på gårdagens utsändning. Och lika tackamt är det att tala om mötet som sådant. Att sätta regler för hur mötet ska genomföras; att bjuda in till diskussion, när det är tid för en sådan; att fokusera på ett par av dsagens uppdrag.

Arbetet ingår i det treåprsprojekt, som Mediamentorernas Peter Sommerstein medverkar i och där vårt ansvar handlar om ledarskap och organisation. 

En utmaning, men en spännande sådan.

Läs hela inlägget »

Idag genomfördes för första gången Förändringens fyra rum med Organisationsbarometern på vietnamesiska. Tidigare har vi kört introduktionen av detta verktyg, men nu har vi tagit ett nytt steg och fått möjligheten att visa hur man kan jobba med en typ av klimatmätning i medieföretaget i realtid. Mätning och resultat under en och samma dag - och dessutom möjlighet att genast börja jobba med konkreta åtgärder.

Det var ytterst spännande att notera reaktionerna hos de cirka 15 vietnamesiska chefer som deltog här vid Radio och TV-stationen i Lao Cai i norra Vietnam. En tydlig skepsis uppenbarade sig redan från start och där fanns hela tiden en fråga i luften: Varför gör vi det här? Och så: Vad ska det här vara bra för?

Men den här dagen skiljde sig faktiskt inte nämnvärt från när vi använder metodiken i Sverige. Efterhand blir förståelsen allt större, ju längre in i processen vi kommer. Efter lunch sken deltagarna i kapp och visade tydligt att de nu var helt med på tåget. Senare under dagen, när vi mera tydligt ägnade själva organisationen uppmärksamhet, var samtliga helt uppslukade i intensiva diskussioner om vad som drar upp, respektive ner Nöjdhet, Inspiration, Censur och Förvirring i organisationen. När så dagen avslutades med en process kring vilka åtaganden som olika grupper eller nivåer är villiga att ta på sig, var energin på topp!

Sammantaget en mycket spännande och givande dag, inte minst för undertecknad som här kunde notera att även i ett land som Vietnam finns stor öppenhet att tänka i nya banor när det gäller organisationer i förändring.

Ett skarpt ledarverktyg, som håller även här alltså!

Eder

Peter Sommerstein

 

Läs hela inlägget »

Circom är avslutad. Sammanslutningen för EBU:s regionala RAdio/TV-stationer har varit samlade i Malmö i tre dagar och Mediamentorerna var också på plats!

Ett antal seminarier, med en "topp" för undertecknad i form av en spännande chef för Vilaweb från Barcelona.

Här beskrevs framtidens mera spännande utveckling, som bl a avfärdar konkurrens som drivkraft. I stället har detta framgångsrika Mediahus lyckats hitta samarbeten med fd konkurrenter där ingenting varit omöjligt. Där sker samarbete i form av gemensam distribution av innehåll, där genomförs ett antal olika samarbeten som hittills haft winnare och winnare. Just det, inga förlorare.

 

En föreläsning om Bambuser och av Bambusers skånska grundare var oerhört spännande och även här beskrevs framtidens vardag, som redan är här. Det får Youtube att framstå som mossigt, edftersom det numera kommer att handla om verkligheten beskriven i realtid.

Och så höll jag själv i ett par workshops med inriktning på dels SWOT-analys som succéverktyg och Idéutveckling!

 

Sammantaget ett spännande forum för kontaktskapande och som återuppstår om ett år i Santiago de Campostella, Spanien.

Eder

Peter

Läs hela inlägget »

I Finland blir TV-licensen snart en skatt för alla!

Befinner mig just nu i Helsingfors och hamnade direkt mitt i en omfattande debatt om TV-licensen. Regeringens förslag är att det blir en skatt på högst 140 Euro för alla. Dom flesta verkar överens om att detta är helt rätt, men när YLE:s nya uppdrag kommer på tal, då reagerar de kommersiella aktörerna. Från deras hålls hörs röster om att Yle hotar nya distributionskanaler på webben; att andra borde hellre skulle kunna producera drama och underhållning, osv...Känns diskussionen igen?

Annette Novak är svensk mediekonsult, som följt den finska debatten en längre tid. Enligt henne finns det inget som säger, att YLE ska ha monopol på Public Service i framtiden. Om andra lever upp till de kriterier som gäller för PS, så skulle även de kunna få del av statliga medel också, menar hon.

Nu väntar en sista remissomgång och därefter ska det slutliga lagförslaget klubbas igenom i Riksdagen.

I övrigt konstaterar jag att Nokia fortfarande är oerhört dominerande i det här landets industriella värld. Här pågår en intensiv diskussion om invandrade familjeåterföreningar, dock på en klart lägre nivå än i Sverige, vad gäller antalet invandrare. En ytterligare skärpning är på gång här.

Det är grått och kallt och snön ligger fortfarande kvar på marken

Burr!

Eder

PEter

Läs hela inlägget »

Sociala medier har blivit ett av de stora uttrycken i var man mun. Alla med självaktning ska på något sätt finnas med i något socialt medium, om det så gäller blog, twitter, facebook eller annat.

 

Samtidigt pågår en hård kamp inom media, för att inte bara behärska de sociala medierna, utan också göra dessa plattformar lätt tillgängliga, åtkomliga, användbara för ett journalistiskt syfte. Och detta sker, eftersom branschen nu blivit övertygad om att det är här de nya medie-ekonomierna skapas och utvecklas. Insikten finns nu, att det faktiskt går att tjäna stora pengar på annonser mm i mobilen! Heureka!

 

Noterade att det under MEG-dagarna i Göteborg hölls en slutdiskussion omkring just detta och där en av huvudfrågorna var, vem som är journalist och om det inte är så att alla är journalister? Panelen resonerade ytterst klokt och kom fram till att alla verkar vilja vara journalister, men frågan är hur betalda journalister ska hantera allt det flöde som strömmar in till redaktionerna idag. Och om det ens är önskvärt att vara proaktiv hä?

 

Min egen reflektion är, att det finns en viktig aspekt som inte diskuteras tillräckligt mycket, i alla fall inte ännu. Och det handlar om det redaktionella ledarskapet. Hur rustad är ledarna i ett Mediehus, där publicering dygnet runt blivit vardagsmat, där yrkeskompetens förändras i nästan lika snabb takt som vi adderar nya medieplattformar? Var skaffar sig dessa medieledare uppdaterade sätt att leda i en alltmer komplicerad flermedial vardag?

 

vi talar mycket om journalistens nya roll och vi beskriver gärna allmänhetens nya roll som "journalister". Men hur mycket diskuterar vi ledarrollen? Förmågan att se helheter, att våga vänta, att tillåta sig att värdera innan beslut tas och att kunna väga olika publiceringsformer mot varandra; det här är förutsättningar som kräver stor fingertoppskänsla och ödmjukhet.

 

Hur vore det med några fler övergripande diskussioner om var media är på väg och på vilket sätt vi alla kan dra nytta av de olika sociala mediernas framfart. Annars är det nära till hands att någon/några gör publicistiska misstag, enbart på grund av att det handlar om att vara först och inte att framförallt göra rätt! Och här handlar det om ledares förhållningssätt och inte enbart journalistens/allmänhetens. Även i en anarkistisk omgivning som de sociala medierna många gånger är en del av krävs det viss ordning och beslutsfäighet.

 

Eder

Peter

Läs hela inlägget »

Det här var dagen när Guldspar delades ut i ett flertal kategorier och där den Gyllene Dynamon blev årets höjdpunkt för en av Arbetsledarn för en grävande redaktion/grupp! EttSTORT GRATTIS til alla, ingen nämnd ochingen glömd!

Det här var dagen, när Arbetsledarna fick en möjloghet att träffas och lyssna till ett antal arbetsledares syn på grävande och arbetsledningen av grävande journalister/grupper. Det var verkligen inspirerande att höra dessa engagerade ledare, som med olika mått och resurser lyckats bedriva god kritiskt granskande journalistik.

Att genomföra ett metodiskt grävarbete på gratistidningen City i Malmö ställer naturligtvis helt andra krav, än motsvarande arbete på en redktion som Helsingborgs Dagblad, Uppdrag Granskning eller Svenska Dgbladet.

Några tips, konstateranden, nyttigheter, som jag snappade upp:

- En sam är inte stark

- Skapa ordning på ditt material

- Var närvarande som arbetsledare

- Ha respekt för att individer är olika

- Ta ansvar för besluten

- Vad är grejen?

- Gör tydliga projektplaner

- Möjliggör, systematisera, ta hand om reaktionerna

- Samarbete kan inte beordras

- Dokumentera

Ett oerhört innehållsrikt och välarrangerat Grävseminarium, som kanske mått bra av att låta vissa punkter få lite längre tid, eller att färre arbetsledare t ex fått dela på den tid som avsatts. Resultatet blev att alltför lite tid gavs för frågor och diskussioner.

Nästa år är ett jubileumsår. Detta 25-årsjbileum firas i direkt anslutning till MEG-dagarna i Göteborg, dvs omkring den 8-10 mars. Göteborg 2013! Vi ses!

Eder

PEter

Läs hela inlägget »

Gräv-12 en smältdegel för unga o gamla, rutinerade och orutinerade, reportrar och chefer!

 

Idag drog årets stora forum för seriös journalistik igång och denna gång är Malmö platsen för "spektaklet"! När helgen är över har cirka 800 kollegor träffats, bytt åsikter, lyssnat på spännande föreläsare, minglat och gratulerat Guldspadevinnare. Ett pris skiljer ut sig och det är förstås "Den gyllene dynamon"! Priset till årets arbetsledare!

 

Undertecknad kan endast påpeka, att han var med om att instifta detta, så viktiga pris! Sällan uppmärksammas nämligen arbetsledare för den djuplodande, seriösa journalistikens publicitet.

 

Efter att ha lyssnat på diverse spännande föredragningar och kanske främst njutit av Niklas Orrenius' beskrivning av den komplexa mångkulturella vardag vi har omkring oss, inser jag återigen några fundamentalt viktiga saker:

 

- Ett bra ledarskap utgör grunden för god journalistik

- Utan intresserade, öppna, kunniga ledare, ingen skarp journalistik

- Vägen till bra arbetsförutsättningar för seriösa journalister går via ett bra ledarklimat på medieredaktionerna

 

Ska med fortsatt öppet sinnelag ta del av övriga utbudet under de kommande dagarna. I morgon lördag, bl a om just ledarskapet och dess förutsättningar idag.

Då kommer jag även att finnas på plats och förmedla Mediamentorernas speciella utbildningserbjudande för hösten!

Eder

Peter

 

 

Läs hela inlägget »

 

Ja, vad har Zlatan med Vietnam att göra! Bra fråga!

Efter att ha köpt boken som julklapp till vår son och både han och hans flickvän givits tid att läsa den, fick jag äntligen chansen! Under resan hit till Hanoi sträckläste jag boken och faktum är, att det var svårt att lägga ifrån sig David Lagerkrantz alster. Flyhänt skriven och ett förvånansvärt naket och intressant porträtt av en världsikon!

Att läsa om Ibrahimovic och hans uppväxt förklarar oändligt mycket av hans person, beteende och .....Verkligen intressant!

Det som också blev en sidvändare var hans syn på ledarskap! Jag gillar tydlighet! Detta upprepar Zlatan på flera ställen i boken. Det var avsaknaden av denna tydlighet, som verkligen fick honom att hata Pep Guardiola. Feghet skulle det också kunna uttryckas som. Och att ha ett sensitivt sinne för individens kraft och särart! Där finns mycket att hämta i den här boken, även för den som inte är särskilt fotbollsnördig, som jag!

Med ena ögat upptäckte jag, att Thai Air inte enbart kan leva på ett vänligt leende. Deras flygplan håller inte längre högsta klass. Svårt att vänja sig vid det som en gång var, dvs tiden före en egen liten dator vid varje säte, där man kunde välja mellan ett 30-tal filmer, ännu fler TV-program, spel och massor av annat...Inget av detta fanns i detta plan. Å andra sidan; jag hade ju Zlatan som resesällskap!

Hanoi är inbäddad i dis, fukt och håller en temperatur, som lätt kreerar svett. Har just loggat in på ett hotell i "Gamla sta'n" och tänker om en stund återuppväcka minnen, genom en längre promenad i omgivningarna.

To be continued.

 

Peter Sommerstein

Läs hela inlägget »
Etiketter: ledarskap, zlatan, tydlighet

Senaste inlägg