Mediamentorerna_logo

Feedback driver förändring

Det går rasande fort och för att skapa och leda utveckling behöver vi testa, testa, testa. Få verktygen för att sortera i mängden testresultat och information, som tar er framåt i en digital värld. 

Utveckling inom:
‣ Agila mål i ständig förändring
‣ Återkoppling, feedback, utvärdering
‣ Feedback i er kultur

Kontakta oss för utformning och pris