Mediamentorerna_logo

Förändringsledaren (FLU)

En av landets bästa och mest avancerade förändringsledarutbildnngar, anpassad för media.
Varje förändring i din organisation kräver ledare som förstår och kan hantera det som händer med och inom människor i just förändring. I vår utbildning blir du den förändringsagent ni behöver för att utvecklas, och du lär dig hur du kan använda dig själv för att stödja organisationen eller företaget i sin utveckling.


Utbildningen ger:
-Företaget/organisationen ledare och nyckelpersoner som har förmåga och metoder att leda och stödja den utveckling som företaget har beslutat sig för eller redan inlett
- En grundläggande teoretisk och praktisk förståelse för vad som sker i människor och organisationer i förändring
- Ökad självinsikt och metoder för hur jag som förändringsledare kan leda och stödja utvecklingen
- En ökad förmåga till skärpt uppmärksamhet vid arbete med grupper och människor och hur jag som förändringsledare kan intervenera i gruppens process och stödja dess utveckling.

Fokus läggs på följande steg i utbildningen:
Kunskaper om mig själv
Att ge deltagarna goda möjligheter till personlig utveckling och stabilitet i förändringsledarrollen, är avgörande för hur de ska lyckas som grupp-­‐ och individstöd i den egna organisationen. De två första utbildningstillfällena har därför haft ett särskilt fokus på självinsikt – även om vi har återkommit till personliga lärandet under hela utbildningen.

Kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocesser
Som förändringsledare behöver du veta mycket om hur grupper fungerar
och hur du kan hjälpa en grupp vidare i sin utveckling. Men det räcker inte. Du behöver också ha en insikt i hur du själv fungerar i en grupp; vilka fallgropar och möjligheter du har som människa i interagerandet med gruppen. Det tredje  utbildningstillfället har vi ägnat åt grupp och grupprocesser och givetvis utgått från det som sker i utbildningsgruppen. Den här modulen är också tre dagar, så vi har kunnat följa upp det som sker i varje deltagare.

Förändringskunskap/processkunskap
Det handlar om att se förändring som en process, inte som något som har en början och ett definitivt slut; att som förändringsledare kunna hantera – och använda -­‐   de krafter för och emot som alltid uppstår i en förändring.
Att förstå hur du på bästa sätt kan gå in i en grupp (intervenera) och hjälpa den att utvecklas. Allt detta kräver kunskap om gruppers utveckling och
behov vid förändring, metoder som ”internkonsult” och inte minst en god självinsikt om min egen förmåga och personliga ”stil” i de konsultativa processerna jag går in i.

Praktikarbete
Redan från starten i utbildningen har vi förberett de praktikarbeten
deltagarna kommer att arbeta med under hela året. Praktikarbetet är den röda tråden, där teorier, metoder och min egen utveckling prövas. Praktikarbetet är ett ”skarpt” projekt som organisationen har haft ett behov av och som deltagarna i mindre grupper arbetat med även mellan utbildningstillfällena.

Handledning
Handledning i grupp har varit en del av utbildningen, där deltagarna fått praktiskt stöd i det pågående uppdraget. Deltagarna har arbetat i mindre grupper , en halvdag vid varje handledningstillfälle.  Där har vi dryftat verkliga problem och dilemman i den yrkesmässiga vardagen tillsammans med handledare och på så sätt fått möjlighet att få feedback på sin egen integrering av teorier, modeller och sin personliga utveckling i förändringsledarrollen.   


Målgrupp: Nyckelpersoner som ska leda förändringsarbete
Omfattning: 18 dagar utbildning, 4 halvdagar handledning
Datum: Nästa kursstart 2017
Lokal: Efter behov
Kursledare: Ulf Zwedberg & Kinna Persson
Handledare: Per Andersson
Pris: 72 000 exkl moms + logi/mat

Anmälan här