Mediamentorerna_logo

Bli digital programledare

Vi kunde vara konsekvensneutrala, vi skulle inte vara personliga. Vi behövde inte gå i dialog med vår publik. Allt det är förändrat.
Du kan inte vara den helt opersonliga journalisten som bara rapporterar och speglar. Så när du idag måste bygga dialog för att dina användare ska vilja interagera med dig, hur gör du då? Relation och dialog har alltid varit en programledares främsta verktyg i kombination med de journalistiska verktygen. Sociala medier är byggda för att vara just sociala. Inte för att trycka ut information eller som marknadsföringskanal.
I flödet kan du jobba som en programledare, digitalt. Du kan vara med i och initiera samtal, bygga förtroende och skapa relationer med din omvärld. Du kan vara publicist och ändå verka som en social varelse i de medier som är skapade för just det.

Intresseanmälan här