Mediamentorerna_logo

CASE: Mediamentorerna & KB

PROJEKT 1
DIGITAL TRANSFORMATION

Projektet omfattade samtliga redaktionella medarbetare och syftade främst till att höja den digitala medvetenheten och kunskapen. 
Ett tydligt uttalat mål var att höja räckvidden för att därigenom skapa bättre möjligheter för både annonsaffären (sidvisningar) och den digitala prenumerationsaffären (fler presumtiva framtida abonnenter).
 
RESULTAT
Tack vare flera välgenomförda kvalitativa bevakningar av stora nyhetshändelser lyckades KB:s redaktion på kort tid kraftigt öka antalet unika besökare samtidigt som besökarna återvände oftare och läste fler sidor. Vissa nyckeltal är idag dubbelt så höga som för två år sedan. 
Wan-Ifra slår i en rapport fast hur ”hög räckvidd bland lojala icke-betalande” är en omistlig grund för den som vill lyckas med en läsaraffär med låg churn – projektet var därmed ett viktigt första steg mot en lyckad digital läsaraffär.

PROJEKT 2
DIGITALT FOKUS VID DESKEN

Projektet fokuserade på hur desken kan ställa om ytterligare och jobba ännu tydligare mot de digitala mål som redaktionen har. 
 
RESULTAT
Deskens idéarbete och digitala planering utvecklades och lade grunden till en tydligare publiceringsstrategi för att optimera utfallet av Kristianstadsbladets kvalitetsjournalistik, vilket i förlängningen leder till en starkare läsaraffär.

PROJEKT 3
INNEHÅLL

Projektet syftade till att grundligt utreda vilken sorts innehåll som gör att läsaraffären växer. Målet var att skapa förutsättningar för redaktionen att i högre grad göra journalistik som stärker Kristianstadsbladets läsaraffär.
 
RESULTAT
Ett gediget analysarbete av journalistiken gav tydliga besked om vilken journalistik redaktionen behöver göra mer respektive mindre av. Därefter togs en modell fram för redaktionen att använda på daglig basis för att säkerställa att innehållet är tillräckligt relevant och håller en tillräckligt hög kvalitet för att fler ska välja att prenumerera på Kristianstadsbladet. Tidningen har idag en stabil upplageutveckling.

PROJEKT 4
Feedback & Engagerande journalistik

Projektet syftar till att skapa en fungerande feedbackmodell som redaktionen kan använda sig av för att tillsammans utveckla ett redan kvalitativt innehåll ytterligare. Dessutom fokuseras på journalistiska format som kan öka engagemanget och betalningsviljan bland läsarna.
 
Resultat
Projektet pågår.

Kristianstadsbladet nominerades till det prestigefyllda priset som Årets Dagstidning. Läs Jörgen Svenssons kommentar