Mediamentorerna_logo

CASE: AIX & mediamentorerna

AIX Arkitekter är ett arkitektföretag som växt kraftigt de senaste åren och idag är ett av Sveriges tio största arkitektföretag med drygt 100 anställda. Liksom många stora arkitektföretag (och mediedito) lever organisationen i ett dilemma mellan hierarki och projekt.

Det är i projekten allt pågår; all idéutveckling, all coachning av medarbetare, utvärdering och feedback. Hierarkin betraktas i dessa företag ofta som något nödvändigt ont med låg status och lågt engagemang. Lösningen blev att organisera sig i fyra ”Fora” (ca 20 medarbetare i varje) med varsin ledningsgrupp bestående av två personalansvariga gruppchefer, en marknadsansvarig och en ”kreativ ledare”. En mycket intrikat och spännande organisationsform, som kräver ständig dialog och utveckling av roller och samarbete.
Eftersom den organisationsform som AIX valde, är ovanlig och oprövad, blev det viktigt att facilitera en utforskning av konsekvenserna av den nya organisationen, snarare än att fungera som rådgivare eller expert. Vårt uppdrag delades upp i fyra huvudinsatser:

  • stöd till ägare & ledning i organisationsutvecklingen
  • workshops för hela personalen med omvärld, kultur och förändring i fokus
  • arbetsledarutbildning och individuell coachning av ledare
  • stöd till forumens ledningsgrupper