Mediamentorerna_logo

Vi har gjort hela läxan - på riktigt!

UNT:s publisher om tidningen som startade som ett organ för demokrati - och hur man försöker vara detsamma idag. På helt nya sätt. Och når framgång, trots skakig bransch. Men prisregnen och framgångarna hos både annonsörer och användare, känns inte så plötslig för Hanna Stjärne.