Mediamentorerna_logo

Stärkt ledarskap, ren business

Att rusta sig för framtiden handlar att utveckla sin affärsmodell genom bättre relationer, kommunikation och ledarskap. TU släppte nyligen en rapport där 400 mellanchefer i tidningsbranschen berättar om hur det står till med ledarskapet. Och Bengt Olsson, Stampens HR-chef som var med i det arbetet, applåderar inte resultatet man fick fram. (Intervjun är från Mediedagarna i Göteborg mars 2014 och ljudet är live. )