Mediamentorerna_logo

MM i Vietnam med Fyrarummaren®

Idag genomfördes för första gången Förändringens fyra rum med Organisationsbarometern på vietnamesiska. Tidigare har vi kört introduktionen av detta verktyg, men nu har vi tagit ett nytt steg och fått möjligheten att visa hur man kan jobba med en typ av klimatmätning i medieföretaget i realtid. Mätning och resultat under en och samma dag - och dessutom möjlighet att genast börja jobba med konkreta åtgärder.

Det var ytterst spännande att notera reaktionerna hos de cirka 15 vietnamesiska chefer som deltog här vid Radio och TV-stationen i Lao Cai i norra Vietnam. En tydlig skepsis uppenbarade sig redan från start och där fanns hela tiden en fråga i luften: Varför gör vi det här? Och så: Vad ska det här vara bra för?

Men den här dagen skiljde sig faktiskt inte nämnvärt från när vi använder metodiken i Sverige. Efterhand blir förståelsen allt större, ju längre in i processen vi kommer. Efter lunch sken deltagarna i kapp och visade tydligt att de nu var helt med på tåget. Senare under dagen, när vi mera tydligt ägnade själva organisationen uppmärksamhet, var samtliga helt uppslukade i intensiva diskussioner om vad som drar upp, respektive ner Nöjdhet, Inspiration, Censur och Förvirring i organisationen. När så dagen avslutades med en process kring vilka åtaganden som olika grupper eller nivåer är villiga att ta på sig, var energin på topp!

Sammantaget en mycket spännande och givande dag, inte minst för undertecknad som här kunde notera att även i ett land som Vietnam finns stor öppenhet att tänka i nya banor när det gäller organisationer i förändring.

Ett skarpt ledarverktyg, som håller även här alltså!

Eder

Peter Sommerstein

 

Kommentera gärna: