Mediamentorerna_logo

Även sociala medier förtjänar ledarskap

Sociala medier har blivit ett av de stora uttrycken i var man mun. Alla med självaktning ska på något sätt finnas med i något socialt medium, om det så gäller blog, twitter, facebook eller annat.

 

Samtidigt pågår en hård kamp inom media, för att inte bara behärska de sociala medierna, utan också göra dessa plattformar lätt tillgängliga, åtkomliga, användbara för ett journalistiskt syfte. Och detta sker, eftersom branschen nu blivit övertygad om att det är här de nya medie-ekonomierna skapas och utvecklas. Insikten finns nu, att det faktiskt går att tjäna stora pengar på annonser mm i mobilen! Heureka!

 

Noterade att det under MEG-dagarna i Göteborg hölls en slutdiskussion omkring just detta och där en av huvudfrågorna var, vem som är journalist och om det inte är så att alla är journalister? Panelen resonerade ytterst klokt och kom fram till att alla verkar vilja vara journalister, men frågan är hur betalda journalister ska hantera allt det flöde som strömmar in till redaktionerna idag. Och om det ens är önskvärt att vara proaktiv hä?

 

Min egen reflektion är, att det finns en viktig aspekt som inte diskuteras tillräckligt mycket, i alla fall inte ännu. Och det handlar om det redaktionella ledarskapet. Hur rustad är ledarna i ett Mediehus, där publicering dygnet runt blivit vardagsmat, där yrkeskompetens förändras i nästan lika snabb takt som vi adderar nya medieplattformar? Var skaffar sig dessa medieledare uppdaterade sätt att leda i en alltmer komplicerad flermedial vardag?

 

vi talar mycket om journalistens nya roll och vi beskriver gärna allmänhetens nya roll som "journalister". Men hur mycket diskuterar vi ledarrollen? Förmågan att se helheter, att våga vänta, att tillåta sig att värdera innan beslut tas och att kunna väga olika publiceringsformer mot varandra; det här är förutsättningar som kräver stor fingertoppskänsla och ödmjukhet.

 

Hur vore det med några fler övergripande diskussioner om var media är på väg och på vilket sätt vi alla kan dra nytta av de olika sociala mediernas framfart. Annars är det nära till hands att någon/några gör publicistiska misstag, enbart på grund av att det handlar om att vara först och inte att framförallt göra rätt! Och här handlar det om ledares förhållningssätt och inte enbart journalistens/allmänhetens. Även i en anarkistisk omgivning som de sociala medierna många gånger är en del av krävs det viss ordning och beslutsfäighet.

 

Eder

Peter

Kommentera gärna: