Mediamentorerna_logo

Samarbete tema bland grävare och ledare

Det här var dagen när Guldspar delades ut i ett flertal kategorier och där den Gyllene Dynamon blev årets höjdpunkt för en av Arbetsledarn för en grävande redaktion/grupp! EttSTORT GRATTIS til alla, ingen nämnd ochingen glömd!

Det här var dagen, när Arbetsledarna fick en möjloghet att träffas och lyssna till ett antal arbetsledares syn på grävande och arbetsledningen av grävande journalister/grupper. Det var verkligen inspirerande att höra dessa engagerade ledare, som med olika mått och resurser lyckats bedriva god kritiskt granskande journalistik.

Att genomföra ett metodiskt grävarbete på gratistidningen City i Malmö ställer naturligtvis helt andra krav, än motsvarande arbete på en redktion som Helsingborgs Dagblad, Uppdrag Granskning eller Svenska Dgbladet.

Några tips, konstateranden, nyttigheter, som jag snappade upp:

- En sam är inte stark

- Skapa ordning på ditt material

- Var närvarande som arbetsledare

- Ha respekt för att individer är olika

- Ta ansvar för besluten

- Vad är grejen?

- Gör tydliga projektplaner

- Möjliggör, systematisera, ta hand om reaktionerna

- Samarbete kan inte beordras

- Dokumentera

Ett oerhört innehållsrikt och välarrangerat Grävseminarium, som kanske mått bra av att låta vissa punkter få lite längre tid, eller att färre arbetsledare t ex fått dela på den tid som avsatts. Resultatet blev att alltför lite tid gavs för frågor och diskussioner.

Nästa år är ett jubileumsår. Detta 25-årsjbileum firas i direkt anslutning till MEG-dagarna i Göteborg, dvs omkring den 8-10 mars. Göteborg 2013! Vi ses!

Eder

PEter

Kommentera gärna: